Är du inte bekant med programspråk eller markup-språk, är du förmodligen inte bekant med PHP heller. Men har du däremot varit i kontakt med språk som XHTML och CSS är det inte omöjligt att PHP har dykt upp. Förkortningen betyder ”Hypertext Preprocessor”. Enkelt förklarat fungerar PHP mer eller mindre som andra språk på webben. Skillnaden mot exempelvis XHTML och CSS är att PHP istället är ett språk för dynamiska webbsidor. En annan skillnad är att det är ett programspråk och inte ett markup-språk. Man kan benämna den som en open source, en källkod som är öppen för andra att bidra till. Det är inga konstigheter att lära sig PHP och när du väl har lärt dig hur språket komnunicerar blir det enkelt att lösa problem.

Vad används PHP till?

En guide till PHPPHP är med andra ord ett programspråk eller ett skriptspråk med sin främsta utgångspunkt från webbservrar. Språket eller syntaxen hjälper till att driva de dynamiska webbsidorna och ser till att innehållet flödar korrekt från och till databaser. Likt ett filter hjälper PHP till att tolka och omvandla information och innehåll till ett skriftligt språk. Slutresultatet har en direkt påverkan från den data som programmet mottager, såsom texter och instruktioner. Kommunikationen sker mellan olika databaser där slutmottagaren är webbläsaren.

Detta språk används som sagt på dynamiska hemsidor och används ihop med bland annat XHTML. Till skillnad från statiska hemsidor får du med en dynamisk hemsida mer frihet. Lär du dig att skapa, utveckla och hantera de funktioner PHP kan bidra med sparar du väldigt mycket tid. Det kan exempelvis handla om att du vill göra en ändring som ska gälla flera delar på din hemsida. Har du PHP kan du se till att ändringen på ett ställe blir genomgående på de delar du önskar. Har du däremot inte PHP måste du gå in och ändra eller uppdatera det du önskar enskilt på samtliga delar.

Det är också värt att nämna att PHP är gratis.

Hur utvecklades PHP?

Allt började med en man vid namn Rasmus Lerdorf år 1994. Han skrev då ett antal så kallade Perl-skript som han valde att benämna PHP eller FI. Dock fick inte PHP någon direkt framgång förrän det upptäcktes av Andi Gutmans och Zeev Suraski år 1998. Samma år släppte de den första versionen av skriptspråket PHP under namnet PHP 3.0. Sedan dess har olika förbättrade versioner släppts löpande, den senaste under 2015.